ترددخودرویی باعلامت داعش درایران چه میکند؟

 چند روزی است که خبری مبنی بر اینکه یک خودروی سواری در یکی از شهر های شمال غربی کشور در حال تردد است در برخی شبکه های اجتماعی منتشر شده است.ویژگی خاص این خودرو نصب علامت گروهک تروریستی داعش بر روی شیشه عقب خود است.هنوز هیچ یک از مراجع قانونی با مالک این خودرو برخورد نکرده اند و همچنین هدف راننده این خودرو از انجام این کار مشخص نیست.

39

منبع: شفاف