ترویج فرهنگ مهارت آموزی در نقشه مهارت

2472575_990

 آغاز هفتم مهارت از یازدهم مردادماه خواهد بود و عناوین رویکرد های کار آفرینی فرهنگ کار و مهارت آموزی مردم مدیریت مهارت های خصوصی سازمان جوانان دیپلمیایی مهارت در این هفته مورد توجه است. وی در ادامه تصریح کرد: هم چنین افق چشم انداز 14014 با کارآموز دانشجو اشتغال مولد نخبگان مهارتی عزم ملی اقتصاد مقاومتی زنان تعالی سبک زندگی توسعه پایدار و مربی توانمند سازی و تولید ملی از دیگر عناوین این هفته است که به ترویج آموزشی مهارتی می پردازد. 

رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور در پایان با اشاره به اجرایی شدن 15 هزار شغل از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای خاطرنشان کرد:اجرایی شدن 15 هزار شغل با ارایه آموزشهای مهارتی در حوزه های صنایع دستی تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی پرورش گیاهان دارویی، قالی‌بافی فناوری‌های نوین است که به همراهی بخش خصوصی محقق می شد.