تصادف دلخراش در اتوبان همت /عکس 18+

پرتال خبری واکنش:اتوبان همت تهران..حادثه بعد از پل مدرس…
عابر قصد رد شدن از اتوبان رو داشته که با پژویی برخورد میکنه میفته و بعد زانتیا از روش رد میشه!!!!
اگر ماشین نداریم…به عنوان یک عابر فرهنگ درست شهروندی رو انجام بدیم.

تصادف دلخراش در اتوبان همت /عکس 18+