تصادف شدید پورشه و پیکان وانت /عکس

پرتال خبری واکنش: آسیب دیدگی غیر منتظره پورشه در تصادف با وانت پیکان