تصادف مازراتی 2 میلیاردی در تهران! /عکس

تصادف مازراتی 2 میلیاردی در تهران! /عکس

 

تصویری از تصادف سنگین جدیدترین مدل مازراتی کواتروپورته دو میلیارد و نیمی و به نوعی سنگین ترین تصادف مازراتی های ایران با ده ها میلیون تومان خسارت در تهران را مشاهده می کنید.

تصادف مازراتی 2 میلیاردی در تهران