تصاویری از “بچه مایه‌داری” در دیگر کشورهای جهان

با جست‌و‌جویی گذرا در اینستاگرام تصاویر بسیاری از این قشر در سراسر جهان که با کلمات کلیدی بچه مایه‌داری تصاویری از سبک زندگی اشرافی خود و یا دیگران را منتشر می‌کنند یافت می‌شود.

در ادامه نمونه‌هایی از این تصاویر را مشاهده می‌کنید:

 

 

برخی هم “بچه‌ مایه‌داری” را اینطور تجربه می‌کنند…!