تصاویری از رویارویی هوایی ایران و عربستان!

تصاویری از رویارویی هوایی ایران و عربستان!

جنگنده های سعودی وقتی نتوانستند مانع از ورود هواپیمای ایرانی به یمن شوند؛ دقایقی قبل از فرود این هواپیما در فرودگاه صنعا، باند فرودگاه را بمباران و تخریب کردند تا هواپیمای ایرانی نتوانتد فرود بیاید.

مجله مهر: آسمان یمن رویارویی شدیدی میان یک فروند هواپیمای غیرنظامی ایرانی و جنگنده های سعودی بود.

 یک فروند هواپیمای غیرنظامی ایرانی با وجود اخطار و هشدارهای جنگنده های سعودی توانست وارد آسمان یمن شود اما با بمباران باند فرودگاه صنعا، مجبور به برگشت شد.

جنگنده های سعودی وقتی نتوانستند مانع از ورود هواپیمای ایرانی به یمن شوند؛ دقایقی قبل از فرود این هواپیما در فرودگاه صنعا، باند فرودگاه را بمباران و تخریب کردند تا هواپیمای ایرانی نتوانتد فرود بیاید.

 تصاویری از رویارویی هوایی ایران و عربستان تصاویری از رویارویی هوایی ایران و عربستان تصاویری از رویارویی هوایی ایران و عربستان