تصاویری از سقوط بالگرد در درياچه چيتگر

پرتال خبری واکنش: به دنبال سقوط یک فروند بالگرد در دریاچه شهدای خلیج فارس نیرو های آتش نشانی برای انجام عملیات امداد ونجات در محل حاضر شده اند.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفت: تا کنون 9 نفر از افرادی که درون بالگرد بوده‌اند، از آب بیرون کشیده شده‌اند که ۶ نفر سالم هستند.
تصاویر : سقوط بالگرد در درياچه چيتگر
 تصاویر : سقوط بالگرد در درياچه چيتگر
 تصاویر : سقوط بالگرد در درياچه چيتگر
 تصاویر : سقوط بالگرد در درياچه چيتگر
 تصاویر : سقوط بالگرد در درياچه چيتگر
 تصاویر : سقوط بالگرد در درياچه چيتگر
 تصاویر : سقوط بالگرد در درياچه چيتگر
 تصاویر : سقوط بالگرد در درياچه چيتگر
 تصاویر : سقوط بالگرد در درياچه چيتگر
 تصاویر : سقوط بالگرد در درياچه چيتگر
 تصاویر : سقوط بالگرد در درياچه چيتگر
 تصاویر : سقوط بالگرد در درياچه چيتگر
 تصاویر : سقوط بالگرد در درياچه چيتگر
 تصاویر : سقوط بالگرد در درياچه چيتگر
 تصاویر : سقوط بالگرد در درياچه چيتگر
 تصاویر : سقوط بالگرد در درياچه چيتگر