تصاویر اشک‌های ظریف در مجلس محمدرحیم آقایی‌پور

پرتال خبری واکنش:مراسم بزرگداشت حاج محمدرحیم آقایی‌پور، معاون مدیرکل امور مجلس وزارت خارجه از جان‌باختگان فاجعه منا دیروز عصر در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد. 

در این مراسم محمد جواد ظریف، عباس عراقچی، علی اکبر صالحی و محمود احمدی نژاد حضور پیدا کردند.

(تصاویر) اشک‌های ظریف در مجلس ترحیم همکارش
مراسم بزرگداشت حاج محمدرحیم آقایی‌پور

(تصاویر) اشک‌های ظریف در مجلس ترحیم همکارش

مراسم بزرگداشت حاج محمدرحیم آقایی‌پور

(تصاویر) اشک‌های ظریف در مجلس ترحیم همکارش

جان‌باختگان فاجعه منا

(تصاویر) اشک‌های ظریف در مجلس ترحیم همکارش

(تصاویر) اشک‌های ظریف در مجلس ترحیم همکارش

مراسم بزرگداشت حاج محمدرحیم آقایی‌پور

(تصاویر) اشک‌های ظریف در مجلس ترحیم همکارش
(تصاویر) اشک‌های ظریف در مجلس ترحیم همکارش
(تصاویر) اشک‌های ظریف در مجلس ترحیم همکارشپرتال خبری واکنش

(تصاویر) اشک‌های ظریف در مجلس ترحیم همکارشجان‌باختگان فاجعه منا

(تصاویر) اشک‌های ظریف در مجلس ترحیم همکارش