تصاویر بازدید جان کری از مسجد قزاقستان

پرتال خبری واکنش:وزیر خارجه آمریکا از مسجد «سلطان» و قرآن تاریخی که در آن نگهداری می شود در «آستانه»، پایتخت قزاقستان بازدید کرد.

جان کری وزیر امور خارجه امریکا روز گذشته در ادامه سفر به آسیای مرکزی دیروز به قراقستان رفت تا با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان و دیگر مسوولان عالیرتبه این کشور مذاکرات دوجانبه برقرار کند. وی در اولین ساعات حضور در این کشور به همراه«سرکیبای اوراز» امام جماعت مسجد سلطان در آستانه از این مسجد تاریخی بازدید کرد.

جان کری در جریان این بازدید از یک نسخه قرآن تاریخی که در موزه این مسجد نگهداری می‌شود نیز دیدن کرد. وزیر خارجه آمریکا ضمن زیارت مسجد با امام جماعت مسجد در مورد قرآن و اسلام بحث و گفت‌وگو کرد.

گفتنی است، کری در سفر به آسیای مرکزی حضور در 5 کشور قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان را در دستور کار قرار داده است.

تصاویر : بازدید جان‌کری از مسجد و قرآن تاریخی

تصاویر : بازدید جان‌کری از مسجد و قرآن تاریخی
تصاویر : بازدید جان‌کری از مسجد و قرآن تاریخی
تصاویر : بازدید جان‌کری از مسجد و قرآن تاریخی

تصاویر : بازدید جان‌کری از مسجد و قرآن تاریخی

تصاویر : بازدید جان‌کری از مسجد و قرآن تاریخی

تصاویر : بازدید جان‌کری از مسجد و قرآن تاریخی

تصاویر : بازدید جان‌کری از مسجد و قرآن تاریخی
تصاویر : بازدید جان‌کری از مسجد و قرآن تاریخی
تصاویر : بازدید جان‌کری از مسجد و قرآن تاریخی

تصاویر : بازدید جان‌کری از مسجد و قرآن تاریخی

تصاویر : بازدید جان‌کری از مسجد و قرآن تاریخی

تصاویر : بازدید جان‌کری از مسجد و قرآن تاریخی