تصاویر تشییع پیکر برادر وزیر کشور

پرتال خبری واکنش:آیین تشییع پیکر عبدالرحیم رحمانی‌فضلی برادر وزیر کشور با حضور خیل جمعیت مردم و مسئولان در شیروان برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر عبدالرحیم رحمانی‌فضلی ظهر دیروز با حضور شماری از معاونان وزیر کشور، استانداران استان‌های خراسان، معاونان استانداری‌های سمنان، گلستان و خراسان شمالی و جمع کثیری از مردم تا امامزاده حمزه رضای شیروان برگزار شد.
سپس پیکر برادر وزیر کشور در آیینی در میان حزن و اندوه مردم و مسئولان به خاک سپرده شد. مرحوم عبدالرحیم رحمانی‌فضلی برادر وزیر کشور یکشنبه شب بر اثر سکته مغزی درگذشت.
براساس برنامه قرار است تا آیین بزرگداشت برادر وزیر کشور با حضور عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور بعدازظهر امروز در شیروان برگزار شود.
(تصاویر) تشییع پیکر برادر وزیر کشور
(تصاویر) تشییع پیکر برادر وزیر کشور
(تصاویر) تشییع پیکر برادر وزیر کشور
(تصاویر) تشییع پیکر برادر وزیر کشور
(تصاویر) تشییع پیکر برادر وزیر کشور
(تصاویر) تشییع پیکر برادر وزیر کشور
(تصاویر) تشییع پیکر برادر وزیر کشور
(تصاویر) تشییع پیکر برادر وزیر کشور
(تصاویر) تشییع پیکر برادر وزیر کشور
(تصاویر) تشییع پیکر برادر وزیر کشور