تصاویر جسد یکی از جانباختگان سیل پاکدشت

پرتال خبری واکنش:بارش باران و جاری شدن سیل در شهرستان پاکدشت خساراتی را به خانه های مردم این شهرستان وارد و جان چندین نفر از شهروندان را گرفت.

 جسد یکی از جانباختگان سیل

جسد یکی از جانباختگان سیل

 جسد یکی از جانباختگان سیل

جسد یکی از جانباختگان سیل

 جسد یکی از جانباختگان سیل

جسد یکی از جانباختگان سیل

 جسد یکی از جانباختگان سیل