تصاویر خودروی متفاوت کاپیتان تیم ملی

پرتال اجتماعی واکنش:سه چرخه محمدرضا تخشا کاپیتان تیم ملی فوتسال معلولین کشورمان که وسیله امرار معاش وی برای فروش انجیر در بندرگز (استان گلستان) است.

 خودروی کاپیتان تیم ملی
خودروی کاپیتان تیم ملی
خودروی کاپیتان تیم ملی