تصاویر صعود دختران کوهنورد به قله آبیدر

پرتال خبری واکنش:صعود سراسری بانوان کوهنورد کشور با شعار(صعود برای صلح) روز جمعه از پارک کودک سنندج به سوی قله آبیدر این شهر انجام شد.