تصاویر قبور قربانیان ایرانی حادثه منا در مکه

پرتال اجتماعی واکنش:تصاویر قبور قربانیان ایرانی فاجعه منا که در مقبره الشهدای مکه مکرمه دفن شده اند.

عکس: قبور قربانیان ایرانی فاجعه منا در مکه قبور قربانیان ایرانی فاجعه منا

عکس: قبور قربانیان ایرانی فاجعه منا در مکه