تصاویر گروگانگیری در هتل رادیسون مالی

پرتال خبری واکنش:روز گذشته چند فرد مسلح در حمله به هتلی در شهر باماکو پایتخت کشور مالی صد و هفتاد نفر را که شماری از آنها از نیروهای بین المللی هستند، گروگان گرفتند.سه یا چهار فرد مسلح سوار بر خودرو با پلاک دیپلماتیک، پس از ورود به هتل رادیسون، 170مهمان و کارکنان این هتل را که عمدتا از مسافران تبعه اروپایی بودند گروگان گرفتند.

گروه موسوم به “المرابطون” که با القاعده هم پیمان هستند مسوولیت این گروگان‌گیری را به‌عهده گرفته است. کشته شدن یک تبعه بلژیک و یک تبعه آمریکا در این گروگان‌گیری تایید شده است. همچنین گفته شده از اتباع کشورهای آلمان و ترکیه هم در میان گروگان‌ها حضور داشته‌اند.
در همین حال ساعاتی قبل منابع خبری گزارش دادند، با حمله ی نیرووهای امنیتی به داخل هتل، گروگان گیری پایان یافته است. تاکنون 22 جسد در هتل پیدا شده است که یکی از آن ها تبعه فرانسه است. همچنین دوازده امریکایی از جمله شماری از کارکنان سفارت این کشور در مالی در میان نجات یافتگان این گروگان گیری بودند. عکس های منابع خبری خارجی از این عملیات را در زیر می بینید.
تصاویر گروگانگیری در هتل رادیسون مالی
تصاویر گروگانگیری در هتل رادیسون مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی

تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی

تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی

تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی

تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی
تصاویر/ گروگانگیری در پایتخت مالی