تصویب لایحه دو دوازدهم بودجه سال 95

پرتال خبری واکنش:مجلس به دولت اجازه داد در دو ماهه اول سال 95 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 1394 کل کشور بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل کند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه 25 اسفند) جزئیات لایحه دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور را تصویب کردند.
ماده واحده این لایحه که کلیات آن روز گذشته به تصویب رسیده بود به دولت اجازه می‌دهد در دو ماهه اول سال 1395 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 1394 کل کشور بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.بر اساس تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شده است تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف بودجه 94 از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند حداکثر تا پایان سال 95 تسویه کند.

همچنین در تبصره 2 ماده واحده آمده است دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای دو ماهه اول سال 95معادل دو ماهه پایانی سال 94 اقدام کند.تبصره 3 ماده واحده لایحه دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور نیز بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 94 کل کشور را متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا دانسته است.وکلای ملت در تبصره 4 ماده واحده این لایحه نیز دولت را مکلف کردند با تصویب قانون بودجه سال 95 کل کشور از تاریخ اول فروردین سال آتی بر اساس قانون مذکور اعمال حساب کند.

تصویب لایحه دو دوازدهم بودجه سال 95