تصویر منتشر نشده از رهبر انقلاب در منزل پدر سیدمحمد خاتمی

تصویر منتشر نشده رهبر انقلاب اسلامی در منزل اقای خاتمی در اردکان

khatami.vakonesh