تغییر ساعات معاملات آتی سکه در ایام نوروز

384786

در پی درخواست فعالان معاملات قراردادهای آتی بر اساس مصوبه جلسه ۲۶ اسفند ۹۲ هیأت مدیره شرکت بورس کالا، ساعت شروع و پایان جلسه معاملاتی قراردادهای آتی طی روزهای معاملاتی مورخ ۵ تا ۱۱ فروردین ۹۳ از ساعت ۱۱ الی ۱۵ تعیین شده است.

بر اساس اطلاعیه بورس کالا، زمان و مدت دوره پیشگایش از ۱۱ الی ۱۱:۳۰، حراج تک قیمتی ۱۱:۳۰، حراج پیوسته از ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۵۵ و دوره پایانی معاملاتی از ۱۴:۵۵ تا ۱۵ است.