تلاش خانوادگی برای زنده ماندن/عکس

این یکی از عکس های جنجالی جهانی است؛ در پی آتش سوزی در منطقه تاسمانیا استرلیا خانواده ای در هوای بسیار سرد زیر یک پل گیر افتاده بودند.

mzzv2ngj28u7xh5hr3hjتلاش خانوادگی برای زنده ماندن/