تمرین تیم ملی فوتبال با حضور سفیر ایران در تایلند

13-11-11-17732img_2206

 

تمرین تیم ملی فوتبال بعد ازظهر امروز با حضور همه بازیکنان زیر نظرکارلوس کروش برگزار شد.
تمرین تیم ملی فوتبال راس ساعت ۱۷ به وقت محلی برگزار شد که بازیکنان پس از گرم کردن و دیدون، زیر نظر کادر فنی به دو گروه تقسیم شده و به شوت زنی، پاس کاری و مواردی که کارلوس کروش به ملی پوشان گوشزد کرده بود، پرداختند.
گفتنی است، کمالیان سفیر ایران در بانکوک برای دیدن تمرینات به ورزشگاه آمده و با بازیکنان گفت و گو کرد. در پایان برای تیم ملی ایران آرزوی موفقیت کرد.