تنگ ماهی برای شستن لباس /تصاویر

«چن ییوپ» ماهی های کوچکی را طراحی کرده است که بدون نیاز به ماده های شوینده لباس ها را تمیز می کنند. این اختراع «پکرا» نام گرفته است و همیشه باید در یک تنگ مخصوص و مملو از آب نگهداری شود.
 می توانید تصور کنید که در آینده چند ماهی لباس های شما را بشویند و کاملا تمیز به شما تحویل دهند. این ایده ای است که این روزها تعدادی از طراحان در حال کار بر روی آن هستند و شاید به زودی نمونه ای از آن را ببینیم.

«چن ییوپ» ماهی های کوچکی را طراحی کرده است که بدون نیاز به ماده های شوینده لباس ها را تمیز می کنند. این اختراع «پکرا» نام گرفته است و همیشه باید در یک تنگ مخصوص و مملو از آب نگهداری شود.

۱

این ماهی های رباتیک با سنسور و دوربین خود کثیفی ها را تشخیص می دهند و مانند ماهی های واقعی با استفاده از دهان، کثیفی را پاک می کنند. این ربات های ریز بدون نیاز به مواد شوینده کار می کنند و دوره های مختلف شست و شو را از بین می برند، این یعنی صرفه جویی در مصرف آب.

این دستگاه بسیار کوچک است و هر جایی از خانه قرار می گیرد، ربات های کوچک با استفاده از سیستم هیدروالکتریکی شارژ می شوند و نیاز نیست تا از تنگ خارج شوند.

۲