تهدید نکونام کار خودش را کرد !!

همین اشاره‌های نکونام به نام م.ع کافی بود تا دوست صمیمی قلعه‌نویی که حضور فعالی کنار تیم داشت، در سفر به کرمان استقلال را همراهی نکند.

1b41j8p2o84nfi715tb1

بعد از درگیری‌ لفظی میان نکونام و قلعه‌نویی که در رسانه‌ها ایجاد شد، هافبک تیم ملی٬ قلعه‌نویی را تهدید کرد به این که اگر این بحث‌ها ادامه پیدا کند قضیه م.ع و داستان خدمت سربازی را علنی خواهم کرد.

همین اشاره‌های نکونام به نام م.ع کافی بود تا دوست صمیمی قلعه‌نویی که حضور فعالی کنار تیم داشت، در سفر به کرمان استقلال را همراهی نکند و بر سر تمرینات استقلال هم حاضر نشود. همین غیبت موجب شده اطرافیان باشگاه شک کنند و بین خود بگویند اگر این شخص هیچ مشکلی نداشته چرا پس از تهدید نکونام، به یکباره ناپدید شد و در تمرینات حاضر نمی‌شود.