توصیه‌ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به دبیرکل اتحادیه عرب

توصیه‌ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به دبیرکل اتحادیه عرب

قاسمی جزایر سه‌گانه ایرانی را جزو لاینفک سرزمین ایران خواند و به دبیرکل جدید الانتصاب اتحادیه عرب توصیه کرد برای درک بهتر واقعیت‌های منطقه خلیج‌فارس حتی الامکان با وقت بیشتری به مطالعه تاریخ و جغرافیای این منطقه بپردازد.

پرتال خبری واکنش: بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مردود شمردن اظهارات مداخله جویانه احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب در بحرین در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی گفت: تکرار این مواضع نادرست هیچگونه تأثیری بر واقعیت‌های تاریخی، جغرافیایی و حقوقی موجود نداشته و نخواهد داشت و این جزایر بخش لاینفکی از سرزمین ایران هستند.
قاسمی به دبیرکل جدید الانتصاب اتحادیه عرب توصیه کرد برای درک بهتر واقعیت‌های منطقه خلیج فارس مناسب است حتی الامکان با وقت بیشتری به مطالعه تاریخ و جغرافیای این منطقه بپردازد.

لازم به ذکر است ابوالغیط در نشست خبری مشترک در بحرین به همراه وزیر خارجه بحرین درباره جزایر سه‌گانه ایرانی (تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی) مدعی شد: اطلاعاتی وجود دارد که موضع امارات درباره آن را تایید می‌کند و خواهان پایان اشغالگری ایران در این جزایر است.

وی در ادامه مدعی شد: ایران رویکردهایی برای تهدید و تحمیل سیاست‌ها و دیدگاه‌هایش دارد و شایسته است این مواضع تکرار نشود تا به عنوان طرف عربی بتوانیم با طرف‌های دیگر دیدار داشته باشیم.