توضیحات بابک زنجانی در مجلس

سید حسین دهدشتی» درباره بازگشت اموال بابک زنجانی به وزارت نفت، گفت: پیش از این پیش بینی کرده بودیم که اموال بابک زنجانی فقط ۱۵ درصد میزان بدهی وی به وزارت نفت را می تواند جبران کند.

۱

به گزارش ایرنا او با بیان اینکه احراز میزان دارایی های بابک زنجانی بسیار سخت است، ادامه داد: بابک زنجانی اموال خود را جابجا می کرد و شرکای زیادی داشت به همین دلیل اسناد جدیدی درباره اموال خود که به دیگران منتقل شده است، وجود دارد.نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: تیم هایی به کشورهای خارجی برای بررسی اموال وی اعزام شده است.

دهدشتی یادآور شد: اگر زمانی که هنوز این متهم دستگیر نشده بود و در جلسات کمیسیون انرژی حاضر می شد، حسن نیت خود را نشان می داد، شاید نظام و قوه قضاییه به شکل دیگری با وی برخورد می کرد.او گفت: در آن زمان بدون هیچ فشاری ابراز می داشت که «اگر دولت از من بدهی خود را بخواهد اموالم را خواهم داد» که یکی از موضوعاتی که درباره آن صحبت کرد، ملک ایران زمین بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: زنجانی در همان زمان ادعا می کرد که این ملک ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان ارزش دارد و پوشش بدهی هایش را می دهد اما تیم ویژه رسیدگی کننده به پرونده وی در همان زمان پیگیری های زیادی در این باره انجام داد و به این ادعا نرسید.دهدشتی گفت: پس از بررسی های فراوان درخصوص ادعاهای زنجانی درباره ملک ایران زمین به این نتیجه رسیدیم که سخنان وی براساس اسناد شهرداری باطل و دروغ است و همین پیگیری های مجلس باعث شد که ادامه فعالیت در ملک ایران زمین پلمپ شود.او ادامه داد: این متهم مدعی بود که در ملک ایران زمین در حال ساخت ۳۴ طبقه واحد تجاری و اداری است اما بعدا مشخص شد که شهرداری تهران فقط مجوز ساخت ۱۷ طبقه داده است.