تولد دوقلوهای به هم چسبیده درقم /عکس

پرتال خبری واکنشدوقلوهای به هم چسبیده از ناحیه سر در بیمارستان الزهرای قم متولد شدند.

این دو قلوها هر دو پسر هستند و در ۲۹ هفتگی و هر کدام با وزن یک کیلو و ۲۵۰ گرم سه روز پیش متولد شدند.
مسئول بخش “ان ای سی” بیمارستان الزهرای قم گفت: در حال حاضر دوقلوها در این بخش بستری هستند و از دستگاه، اکسیژن دریافت می کنند و تا رسیدن به وضعیت بهتر در بخش “ان ای سی” بستری خواهند بود.
وی ادامه درمان دوقلوها را بعد از انجام “ام آر آی”، اعلام کرد و افزود: در “ام آر آی” ویژه وضعیت چسبندگی مغز نوزادان مشخص و با مشاوره پزشکی به والدین دوقلوها روش درمان ارائه می شود.
مادر این دوقلوها گفت: در بارداری پنجم صاحب این دوقلوها شده و ۳ پسر و یک دختر سالم هم دارد.