توهین عجیب ایرلاین آمریکایی به مسافر زن مسلمان! /عکس

توهین عجیب ایرلاین آمریکایی به مسافر زن مسلمان! /عکس

این زن مسلمان محجبه امروز صبح هنگام پرواز به شیکاگو مورد تبعیض و توهین عجیب مهماندار این ایرلاین قرار گرفت؛ زمانی که وی از مهماندار هواپیما درخواست یک نوشابه دربسته کرد با درخواست او مخالفت شد و وقتی که علت را جویا شد مهماندار عنوان کرد که ممکن است وی از در قوطی نوشابه به عنوان اسلحه استفاده کند.

تسنیم :زمانی که تقاضای طاهره احمد زن مسلمان مسافر ایرلاین آمریکایی برای گرفتن قوطی نوشابه دربسته مورد مخالفت مهماندار قرار گرفت وی علت را جویا شد و در کمال تعجب مهماندار به او گفت  ممکن است شما از در قوطی نوشابه به عنوان اسلحه استفاده کنید!

این زن مسلمان محجبه امروز صبح هنگام پرواز به شیکاگو مورد تبعیض و توهین عجیب مهماندار این ایرلاین قرار گرفت؛ زمانی که وی از مهماندار هواپیما درخواست یک نوشابه دربسته کرد با درخواست او مخالفت شد و وقتی که علت را جویا شد مهماندار عنوان کرد که ممکن است وی از در قوطی نوشابه به عنوان اسلحه استفاده کند.

“طاهره احمد” که مسئول تعامل بین ادیان در دانشگاه نورث وسترن شیکاگو است در صفحه اجتماعی خود نوشت که قربانی تبعیض در این ایرلاین قرار گرفته و به شدت تحقیر شده است.

توهین عجیب ایرلاین آمریکایی به مسافر زن مسلمان +عکس

وی در صفحه اجتماعی خود نوشت: “در پرواز از مهماندار درخواست قوطی نوشابه دربسته را کردم. ولی او از دادن قوطی نوشابه به من خودداری کردن و گفت: متأسفم. من نمی توانم به شما قوطی در بسته بدهم به همین دلیل از سرو نوشابه رژیمی برای شما معذوریم. ” زمانی که مرد کنار این مسافر قوطی نوشابه دربسته گرفته و طاهره احمد جویای علت این تبعیض شد مهماندار به او گفت:” ما اجازه دادن نوشابه دربسته به شما را نداریم. چرا که ممکن است از آن در هواپیما به عنوان اسلحه استفاده کنید.”

این اتفاق ناخوشایند که توهین بزرگی به مسلمانان بود در طی چند ساعت موج بایکوت کردن ایرلاین های هواپیمایی آمریکایی را توسط مسلمانان را به راه انداخته است.