تکذیب حذف 15 میلیون دریافت کننده یارانه

پرتال خبری واکنش: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: خبر مربوط به حذف ۱۵ میلیون نفر از یارانه بگیران شایعه است و من آنرا تکذیب می‌کنم.علی ربیعی با اعلام این خبر در همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور، افزود: هیچ سندی دال بر اینکه قرار است ۱۵ میلیون نفر از جمعیت یارانه بگیر‌ها حذف شود وجود ندارد.

وی افزود: متاسفانه برخی می‌خواهند با طرح این موضوع نادرست به ویژه در موقعیت خاص کنونی استفاده تبلیغاتی کنند.ربیعی ادامه داد: طرح چنین ادعایی در حالی است که در یک سال گذشته یک میلیون و یکصدهزار کودک به جمعیت یارانه بگیر‌ان اضافه شده است.وی بابیان اینکه تاکنون تنها یارانه ۳ میلیون شهروند یارانه بگیر غیرنیازمند حذف شده است، از توزیع سبد امنیت غذایی در هفته آینده خبر داد.
تکذیب حذف 15 میلیون دریافت کننده یارانه