تیتر اول کیهان درباره نامه مهم رهبری /عکس

پرتال خبری واکنش: روزنامه کیهان در تیتر یک امروز خود نوشت: «فرزند عاشورا نقشه آمریکا را نقش برآب کرد».

677388_812