تیم پرسپولیس جریمه شد

پرتال خبری واکنش:کمیته انضباطی تیم پرسپولیس را طبق ماده 79 آیین نامه انضباطی به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

کمیته انضباطی رای های خود را در خصوص تیم های مختلف صادر کرد.

پرسپولیس به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه شد
بازی دو تیم پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم پرسپولیس تخلفاتی مبنی بر فحاشی و شکستن صندلی ورزشگاه رخ داد.

کمیته انضباطی این تیم را طبق ماده 79 آیین نامه انضباطی به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

تیم سپاهان اصفهان نیز به دلیل فحاشی تماشاگرانش به بازیکن تیم پرسپولیس، طبق ماده 79 آیین نامه انضباطی باید 50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

محرومیت برای مربی تیم ذوب آهن اصفهان
بازی دو تیم استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان از سری رقابتهای لیگ برتر در هفته سوم روز 23 مرداد ماه برگزار و از سوی سید مجتبی حسینی، مربی تیم ذوب اهن تخلفاتی مبنی بر اعترض مکرر به نحوه داوری که منجر به اخراجش شد، صورت گرفت.

وی باید طبق بند 5 ماده 66 آیین نامه انضباطی 20 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. همچنین یک جلسه از همراهی تیم خود محروم شد.

تیم استقلال تهران به دلیل تخلفات تماشاگران نسبت به داور بازی، باید 70 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

محرومیت برای مربی تیم تراکتورسازی تبریز
دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و راه آهن تهران در ورزشگاه تبریز از سری رقابتهای لیگ برتر در هفته سوم انجام شد و از سوی لوئز میگونیزف مربی تیم تراکتور سازی تبریز تخلفاتی صورت گرفت. وی یک جلسه از همراهی تیم مربوطه محروم شد و باید 30 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

تیم تراکتورسازی تبریز به دلیل اهانت تماشاگرانش طبق ماده 79 به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.