ثبت نام ایرانی‌ها در سایت همسر دوم یابی در بریتانیا

ثبت نام ایرانی‌ها در سایت همسر دوم یابی در بریتانیا

در بریتانیا سایت همسریابی برای یافتن همسر دوم توسط مسلمانان این کشور آغاز به کار کرده است.

پرتال خبری واکنش:این سایت را آزاد چایوالا 33 ساله مجری برنامه تلویزیونی تاسیس کرده است.بعلاوه وی سایت دیگری را تاسیس کرده که برای نمایندگان ادیان و مذاهب مختلف قابل استفاده است.عجیب این که این سایت ها در حالی آغاز به کار کرده که چندزنی از نظر قانونی در بریتانیا ممنوع است.اکنون تعداد کاربران سایت همسر دوم، بالغ بر 35 هزار نفر است.نکته جالب اینجاست در این سایت، نام ایرانیان نیز مشاهده می شود.

ثبت نام ایرانی‌ها در سایت همسر دوم یابی در بریتانیا
ثبت نام ایرانی‌ها در سایت همسر دوم یابی در بریتانیا