جان دادن دختر جوان در ۲۰قدمی بیمارستان /تصاویر

پرتال خبری واکنش: عصر دیروز 28 آذرماه دختر جوانی در اثر تصادف در مقابل بیمارستان سجاد دچار ضربه مغزی شد.که در همین راستا مدیران بیمارستان انتقال مصدوم را وظیفه آمبولانس دانسته و از انتقال وی به بیمارستان امتناع کردند. متاسفانه با سهل انگاری مسئولین انتقال مصدوم پس از ۲۰ دقیقه توسط پرسنل به بیمارستان انجام شد.وضعیت این مصدوم نامعلوم است.با اخبار حوادث سایت واکنش همراه باشید.

 این تصاویر ناراحت کننده است

جان دادن دختر جوان در ۲۰قدمی بیمارستان /تصاویر

جان دادن دختر جوان در ۲۰قدمی بیمارستان
جان دادن دختر جوان در ۲۰قدمی بیمارستان /تصاویر
جان دادن دختر جوان در ۲۰قدمی بیمارستان
جان دادن دختر جوان در ۲۰قدمی بیمارستان /تصاویر
جان دادن دختر جوان در ۲۰قدمی بیمارستان
جان دادن دختر جوان در ۲۰قدمی بیمارستان /تصاویر
جان دادن دختر جوان در ۲۰قدمی بیمارستان

جان دادن دختر جوان در ۲۰قدمی بیمارستان /تصاویر

جان دادن دختر جوان در ۲۰قدمی بیمارستان

جان دادن دختر جوان در ۲۰قدمی بیمارستان /تصاویر

جان دادن دختر جوان در ۲۰قدمی بیمارستان
جان دادن دختر جوان در ۲۰قدمی بیمارستان /تصاویر
جان دادن دختر جوان در ۲۰قدمی بیمارستان
جان دادن دختر جوان در ۲۰قدمی بیمارستان /تصاویر