جدیدترین قیمت‌ لپ‌تاپ +جدول

13920902000273_PhotoA

برند: ASUS

برند (مدل) قیمت (تومان)
Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-4G-Win8-Touch ۳,۹۰۰,۰۰۰
Asus-Kseries-K56CB-i7-6-1T-2G ۲,۷۳۰,۰۰۰
Asus-KSeries-K451LB-i7-6-1T-2G ۲,۵۷۰,۰۰۰
Asus-Kseries-K56CB-i5-6-1T-2G ۲,۴۳۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X450CC-i5-4-750-2G ۲,۳۷۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X550LC-i5-4-750-2G ۱,۹۹۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X550DP-A8-4-500-3G ۱,۹۸۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X550CC-i5-4-750-2G ۱,۹۷۰,۰۰۰

برند: SONY VAIO

Sony-Vaio-SVD13-213-CX-i5-4-128-Win8-Touch ۴,۹۵۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVD11-21Z9EB-i7-8-256-Win8-Touch ۵,۰۹۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVP-13-215-CDB-i5-8-128-Win8-Touch ۴,۳۰۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-Plus-i7-12-1T-2G-Win8-Touch-BLU ۴,۹۵۰,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CL-i7-8-1T-1G-Win8-Touch ۳,۸۳۰,۰۰۰
Sony-SVT-14-127-Plus-i7-8-500-Win8-Touch ۳,۸۸۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-i7-8-1T-2G-Win8 ۳,۶۷۰,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CLB-i7-8-1T-1G-Win8-BLURW-Touch ۳,۷۴۰,۰۰۰
Sony-SVT-14-127-CGS-i7-4-500-Win8-Touch ۳,۷۷۰,۰۰۰
Sony-SVT-14-127-i5-6-128-Win8-Touch ۳,۵۹۰,۰۰۰
Sony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win8 ۳,۳۴۰,۰۰۰
Sony-SVT-14-126-i5-6-500-Win8-Touch ۳,۲۵۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-15-215-CL-i5-6-750-1G-Win8-Touch ۳,۱۸۰,۰۰۰
Sony-SVT-13-126-CGS-i5-4-128-Win8-Touch ۳,۱۰۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-14-215-CX-i5-6-750-Win8-Touch ۲,۸۹۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-14-213-CX-i3-4-500-Win8-Touch ۲,۴۰۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-14-215-CLW-i5-6-1T-Win8 ۲,۴۰۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-14-213-i3-6-750-Win8 ۱,۹۷۰,۰۰۰

برند: ACER

Acer-Aspire-E1-572-i5-6-1T-2G ۱,۸۰۰,۰۰۰
Acer-Aspire-E1-572-i3-4-500-1G ۱,۳۶۰,۰۰۰
Acer-Aspire-E1-571G-i5-4-500 ۱,۳۹۵,۰۰۰

برند: IBM LENOVO

Lenovo-Ideapad-S510-i7-8-1TB-2G ۲,۲۱۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G500-i7-6-1T-2G ۲,۱۲۰,۰۰۰
Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G ۲,۰۰۰,۰۰۰
Lenovo-Eseries-E530-Thinkpad-i5-4-750-2G ۱,۸۶۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G500-2020-4-500-1G ۱,۲۲۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G ۱,۳۹۰,۰۰۰

برند: MSI

MSI-Gseries-GT70-i7-32-1T-3GB-WIN8 ۱۰,۰۴۰,۰۰۰
MSI-Gseries-GT60-3K-Edition-i7-32-1T-3G-Win8 ۸,۹۴۵,۰۰۰
MSI-Gseries-GE60-i7-8-1T-2G-Win8 ۳,۴۰۰,۰۰۰
MSI-Cseries-CX61-i7-6-1T-2G-Win7 ۲,۴۹۰,۰۰۰
MSI-Cseries-CX61-i5-6-750-2G-Win7 ۲,۱۴۰,۰۰۰
MSI-S30-2117-4-500-Win8 ۱,۲۶۰,۰۰۰
MSI-Cseries-CR41-1005M-4-500-Win8 ۱,۱۲۵,۰۰۰
MSI-Useries-U270 DX-Dual Core-C70-4-500-Win8 ۱,۰۷۰,۰۰۰

برند: APPLE MACBOOK

Apple-MacBookPro-ME294-i7-16-512-2G-MAC ۷,۸۵۰,۰۰۰
Apple-MacBook-Pro-ME293-i7-8-256-MAC ۵,۸۵۰,۰۰۰
Apple-MacBook-pro-ME865-i5-8-256-MAC ۴,۶۸۰,۰۰۰
Apple-MacBook-Pro-ME864-i5-4-128-MAC ۴,۱۰۰,۰۰۰
Apple-MacBookAir-Series-MD712-i5-4-256-Mac ۳,۶۲۰,۰۰۰

برند: DELL

DELL-Inspiron-5537-i7-4-500-2G ۲,۱۲۵,۰۰۰
DELL-Inspiron-5537-i5-6-1T-2GB ۱,۸۴۰,۰۰۰
Dell -3521-i5-4-1T-2G ۱,۸۷۰,۰۰۰
Dell – 5521-i5-4-750-2G ۱,۷۹۰,۰۰۰
Dell-Inspiron-3521-i3-2-500 ۱,۳۰۵,۰۰۰
Dell-Inspiron-3521-i3-2-500 ۱,۳۰۵,۰۰۰
Dell-Inspiron-3421-DualCore-2-320 ۱,۰۸۰,۰۰۰
DELL-Inspiron-5537-i7-8-1T-2G ۲,۴۴۰,۰۰۰