جرایم رانندگی: سود میلیاردی دولت …

.
.

پیش بینی دولت این است که بتواند در سال آینده با رشد ۸۰ درصدی نسبت به سال جاری بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تامین کند.

معاونت برنامه ریزی در لایحه بودجه سال ۹۳ این گونه برآورد کرده است که دولت قادر خواهد بود نزدیک به ۱۹۸۳ میلیارد تومان از مجموع درآمدهای پیش بینی شده در سال آینده را از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات بدست آورد.

اما در حالی در آمدهای حاصل از جرایم رانندگی با اختصاص ۱۶۲۰ میلیارد تومان بالغ بر ۸۰ درصد این درآمدها را تامین خواهد کرد که درآمد مصوب این بخش در بودجه سال جاری ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است از این رو درآمدهای سال آینده این منبع نسبت به مصوب سال جاری با افزایش ۸۰ درصدی مواجه می شود.

بنابراین گزارش با توجه به رشد قابل توجه درآمدهای دولت در این بخش می‌توان پیش بینی کرد که بی تردید یکی از عمده‌ترین منابع این افزایش ۸۰ درصدی درآمدی، افزایش قیمت در جریمه‌های راهنمایی و رانندگی خواهد بود.

در عین حال طبق آنچه که در لایحه بودجه سال آینده مطرح شده ۳۶۰ میلیارد تومان دیگر منابع درآمدی حاصل از جرایم و خسارات به درآمد حاصل از جرایم در بخشهای دیگر تعلق دارد.

بر این اساس ۹۰ میلیارد از جریمه‌ها و دیگر وجوه ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر، ۶۰۰ میلیون تومان حاصل از جرایم و مجازات قانون کار، دو میلیارد تومان از جرایم و خسارات زیست محیطی، دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از تخلفات صنفی، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از جرایم فروش صیدآلات و مواد بهداشتی، ۴۰ میلیون تومان از جرایم قاچاق اموال و خسارات فرهنگی و ۷۰۰ میلیون تومان درآمد حاصل از جریمه و مجازات ورود و اقامت غیر مجاز اتباع خارجی بخشی از منابع تامین درآمد ۱۹۸۳ میلیارد تومانی دولت از این محل است.

همچنین از دیگر درآمدهای قابل توجه حاصل از جرایم در سال آینده، مربوط به درآمدهای حاصل از خسارات ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و معدنی درعرصه منابع طبیعی با ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.