جزئیات سقوط مجدد قیمت نفت ایران

پرتال خبری واکنش:قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی، به ٤٣ دلار و ٣٥ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته ٥٢ سنت کاهش یافت؛ متوسط قیمت سبد نفتی اوپک، امسال تاکنون ٥١ دلار و ٩٩ سنت ارزش داشت.

قیمت نفت ایران در هفته منتهی به ٣٠ اکتبر (هشتم آبان ) برای سومین هفته متوالی در بازارهای جهانی کاهش یافت و با بهای کمتر از 45 دلار در هربشکه معامله شد.

قیمت نفت سبک ایران در هفته منتهی به ٣٠ اکتبر( هشتم آبان )، ٩٢ سنت برای هر بشکه کاهش یافت و به ٤٤ دلار و دو سنت رسید ،این در حالی است که متوسط قیمت نفت سبک ایران، از ابتدای امسال تاکنون در سطح ٥٢ دلار و ٧٢ سنت باقی ماند.

بهای نفت سنگین ایران نیز با یک دلار و ٦ سنت کاهش به ٤١ دلار و ٧٣ سنت برای هر بشکه رسید؛ نفت سنگین ایران نیز از ابتدای امسال تاکنون بطور متوسط ٥٠ دلار و ٧٨ سنت قیمت خورد.

قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی، به ٤٣ دلار و ٣٥ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته ٥٢ سنت کاهش یافت؛ متوسط قیمت سبد نفتی اوپک، امسال تاکنون ٥١ دلار و ٩٩ سنت ارزش داشت.

هر بشکه نفت خام دبلیو تی آی نیز در هفته منتهی به ٣٠ اکتبر با ٩ سنت کاهش، ٤٥ دلار برای هر بشکه معامله شد.

به گزارش اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی،قیمت نفت برنت نیز با ٥٨ سنت کاهش به ٤٧ دلار و ٥٣ سنت برای هر بشکه رسید؛ متوسط قیمت نفت برنت امسال تاکنون ٥٤ دلار و ٦٦سنت ثبت شد .

قیمت نفت خام دوبی و عمان نیز با یک دلار و دو سنت و یک دلار و ١٧ سنت کاهش به ترتیب به ٤٣ دلار و٦١ سنت و ٤٣ دلار و ٨٠ سنت رسید که بیشترین کاهش را در میان نفت خامهای شاخص به خود اختصاص دادند.

قیمتهای نفت خام در این هفته نیز دچار ضعف بودند و در واقع نگرانی از اشباع بازار نفت همچنان بازار را تحت فشار قرار داده و افزایش ذخیره سازیهای نفت خام در آمریکا نیز روند نزولی قیمتها را تشدید کرد.

قیمت نفت خام در ماه های اخیر در محدوده 40 تا 45 دلار معامله شده ، هر چند در مقاطعی کوتاه مدت به نزدیکی 50 دلار صعود کرده، اما بلافاصله به کانال 40 تا 45 دلار بازگشته است.