جزییاتی از مالیات نقل و انتقال املاک

پرتال خبری واکنش: قائم مقام سازمان مالیاتی گفت: ثبت نقل و انتقال املاک بدون اخذ گواهی ماده ۱۸۷ مغایر با قانون است.

محمدقاسم پناهی گفت: از ابتدای امسال با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر 94 ثبت و نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی بدون اخذ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مغایر با قانون خواهد بود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در کلیه معاملاتی که به موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را به اداره امور مالیاتی اعلام و پس از اخذ گواهی مذکور، شماره آن را در سند معامله قید کنند.

وی با اشاره به اینکه پیش از این براساس «قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» اشخاص می‌توانستند در صورت قبول بدهی بدون اخذ مفاصاحساب اقدام به نقل و انتقال کنند، تصریح کرد: از امسال هرگونه نقل و انتقال بدون اخذ گواهی ماده ۱۸۷ خلاف قانون است.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: براساس قانون جدید مالیات‌های مستقیم، دفاتر اسناد رسمی مکلفند از ابتدای سال ۱۳۹۵ قبل از ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله، گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم را از ادارات امور مالیاتی دریافت کنند.