جزییات احکام صادر شده برای تخلفات محمود احمدی‌ نژاد

نماینده تهران در مجلس درباره احکام ديوان محاسبات عليه احمدي‌نژاد توضیحاتی ارائه داد.
محمود صادقی گفت: احکام صادر شده برای محمود احمدی‌نژاد فراتر از سه حکم است.

 

وی ادامه داد: رقم كلي تخلفات ايشان و دولتش ٤٨ هزار ميليارد تومان بود و اين سه حكم بخشي از اين مجموعه بزرگ است.
احكام ريز و درشتي در ديوان محاسبات عليه اجزاي دولت سابق و شخص رييس دولت صادر شده و قطعي است.
صادقی ادامه داد: به اين معنا كه در سيستم خود ديوان رفت و برگشت كرده و بعد از صدور راي طرف‌هايي كه محكوم شده‌اند دفاع كرده‌اند و در محكمه ديوان اين آرا قطعيت پيدا كرده است.
سيستم ديوان محاسبات هم به گونه‌اي است كه قوه اجرايي دارد و مي‌تواند خود آرايش را اجرا كند.