جزییات عمل جراحی موسوی و کروبی توسط وزیر بهداشت

جزییات عمل جراحی موسوی و کروبی توسط وزیر بهداشت

دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت موضوع درباره ديدارش با محصورين و انجام عمل جراحي آنها مي‌گويد: در مورد محصورين لازم است بگويم آنها امروز من را نشناخته‌اند.

پرتال خبری واکنش: با آقاي مهندس موسوي در سال‌هاي دور كار كرده‌ام. زمان نخست وزيري ايشان من در جهاد بودم و در برخي جلسات دولت و شوراي اقتصاد شركت مي‌كردم. ايشان من را مي‌شناخت و سال‌ها بيمار من بوده؛ آقاي كروبي نيز همين‌طور. از من خواستند آنها را عمل كنم. خب انتظار داشتيد بگويم عمل نمي‌كنم؟ شايد اگر كسي بود كه به آينده سياسي خودش فكر مي‌كرد، بهانه و عذري مي‌آورد.

او مي‌گويد از نظر پزشكي، دارويي و پرستاري هر چيزي كه محصورين خواستند براي آنها فراهم كردند و محدوديتي در انتخاب پزشك نبوده است. او اطمينان مي‌دهد حتي اگر وزير هم نبود در صورت درخواست آن سه تن باز مي‌توانست ويزيت‌شان كند و اكنون هم دايما در جريان شرايط جسمي، روحي و رواني آنها هست.

با همه اينها حتي قاضي‌زاده هم درمورد وضعيت محصورين ابراز نگراني مي‌كند و مي‌گويد: هر كس كهولت سن داشته باشد هر لحظه ممكن است هر اتفاقي برايش رخ دهد. پس نگراني وجود دارد.