جلال طباطبایی در سنگر کردهای عراق /عکس

تصویری از یکی از سنگرهای مدافعان کرد در عراق.

۱