جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی آغاز شد

جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی آغاز شد

 جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی آغاز شد.

پرتال خبری واکنش: مصطفی ترک همدانی پیش از ورود به دادگاه کارکنان دولت در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز ادامه رسیدگی به پرونده در بخش تامین اجتماعی است و با توجه به اعتراضات طرف مقابل مبنی بر لزوم کارشناسی رسمی، دادگاه پذیرفت که پرونده را برای تحقیقات بیشتر به دادسرا ارجاع دهد.

و ی افزود: دادسرا هم پرونده را به کارشناس رسمی ارجاع داد و کارشناس هم پس از بررسی، پرونده را به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت فرستاد.وکیل مدافع جمعی از شکات تامین اجتماعی تصریح کرد: ۵۵ صفحه گزارش کارشناس است که در مورد تمامی بندهای کیفرخواست اظهارنظر کرده است.تاکنون سه جلسه برای رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در شعبه ۱۰۵۷ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری و به صورت غیرعلنی برگزار شده است.گفتنی است سه شنبه هفته گذشته نیز سعید مرتضوی برای پرونده کهریزک و به شکایت یکی از خانواده های جان باختگان حادثه کهریزک در دادگاه حضور یافته و محاکمه شده بود.