جمع آوری دواطلبانه ته سیگارها در تهران/عکس

طرح پاکسازی پسماندهای سیگار از میدان تجریش تا چهارراه ولیعصر با هدف جبران خسارت های وارد شده به زیستگاه های طبیعی و فضای شهری با مشارکت مردم در روز ۱۳ اسفند برگزار شد. 

cvvows3mhjulcmen58we

 جمع آوری دواطلبانه ته سیگارها در تهران

 جمع آوری دواطلبانه ته سیگارها در تهران

جمع آوری دواطلبانه ته سیگارها در تهران

جمع آوری دواطلبانه ته سیگارها در تهران

جمع آوری دواطلبانه ته سیگارها در تهران

 جمع آوری دواطلبانه ته سیگارها در تهران

جمع آوری دواطلبانه ته سیگارها در تهران