جنگنده‌های فرانسوی مواضع داعش را بمباران کردند /تصاویر

پرتال خبری واکنش:در این حملات 10جنگنده فرانسوی به طور هماهنگ حملاتی را از امارات و اردن انجام دادند و دست کم 20 بمب روی مواضع داعش فرو ریختند.
جنگنده‌های فرانسوی مواضع داعش را بمباران کردند /تصاویر
جنگنده‌های فرانسوی مواضع داعش را بمباران کردند
جنگنده‌های فرانسوی مواضع داعش را بمباران کردند /تصاویر
جنگنده‌های فرانسوی مواضع داعش را بمباران کردند /تصاویر
جنگنده‌های فرانسوی مواضع داعش را بمباران کردند
جنگنده‌های فرانسوی مواضع داعش را بمباران کردند /تصاویر

جنگنده‌های فرانسوی مواضع داعش را بمباران کردند /تصاویر

جنگنده‌های فرانسوی مواضع داعش را بمباران کردند
جنگنده‌های فرانسوی مواضع داعش را بمباران کردند /تصاویر
جنگنده‌های فرانسوی مواضع داعش را بمباران کردند /تصاویر