حاج قاسم سلیمانی در هواپیما /عکس

حاج قاسم سلیمانی و جلال الدین الصغیر امام جمعه مسجد براثا در بغداد و یکی از رهبران مجلس اعلا در هواپیما