حادثه برای هواپیمایی زاگرس در فرودگاه مشهد /تصاویر‎

پرتال خبری واکنش: پرواز 4010 شرکت‌ هواپیمایی زاگرس از مسیر پروازی اصفهان به مشهد در ساعت 19:40 دقیقه پنجشنبه هشتم بهمن ماه در هنگام فرود بر روی باند فرودگاه مشهد از مسیر خارج شد. در این حادثه 154 مسافر حضور داشتند که همه آنها به سلامت از هواپیما بیرون آمدند. مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی درباره علت وقوع این حادثه گفت: علت این حادثه هنوز به طور کامل مشخص نشده و در دست بررسی است.با اخبار حوادث سایت واکنش همراه باشید.

حادثه برای هواپیمایی زاگرس در فرودگاه مشهد /تصاویر‎

حادثه برای هواپیمایی زاگرس در فرودگاه مشهد /تصاویر‎
حادثه برای هواپیمایی زاگرس در فرودگاه مشهد /تصاویر‎
حادثه برای هواپیمایی زاگرس در فرودگاه مشهد /تصاویر‎
حادثه برای هواپیمایی زاگرس در فرودگاه مشهد /تصاویر‎
حادثه برای هواپیمایی زاگرس در فرودگاه مشهد /تصاویر‎
حادثه برای هواپیمایی زاگرس در فرودگاه مشهد /تصاویر‎
حادثه برای هواپیمایی زاگرس در فرودگاه مشهد /تصاویر‎
حادثه برای هواپیمایی زاگرس در فرودگاه مشهد /تصاویر‎