حجاب جالب وزیر امور خارجه ایتالیا در دیدار با روحانی/عکس

vakonehs.hejab (2)

vakonehs.hejab (4) vakonehs.hejab vakonehs.hejab (1)vakonehs.hejab (3)