حجاب مهماندار روس در ایران /تصاویر

پرتال خبری واکنش: لحظه ورود پوتین رئیس جمهور روسیه با هواپیمای اختصاصی و مجللش به ایران.در زیر عکسهایی از حجاب مهماندار روس در فرودگاه مهراباد را می بینید.

پوتین در ایران

حجاب مهماندار روس در ایران

1

حجاب مهماندار روس در ایران

پوتین در ایران