حجاب موگرینی و اشتون در ایران /عکس

رعایت حجاب برای بانوان دیپلماتی که به ایران می آینده در دیدارهای دوجانبه الزامی است.
خبرآنلاین: رعایت حجاب برای بانوان دیپلماتی که به ایران می آینده در دیدارهای دوجانبه الزامی است.

کاترین اشتون و فدریکا موگرینی دو مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکرات دولت گذشته و دولت کنونی نیز این امر را در پوشش خود لحاظ کردند.

عکس: حجاب موگرینی و اشتون در ایران

عکس: حجاب موگرینی و اشتون در ایران