حرکت جامعه کارگری به سمت کسب مهارت حرفه‌ای

2472830_591

: اجرای طرح بیمه تأمین اجتماعی کارگران صنعت ساختمان دارای گواهینامه مهارت حرکتی مهم در جهت سوق دادن جامعه کارگری به کسب مهارت‌های حرفه‌ای و توسعه فرهنگ مهارت گرایی به جای مدرک‌گرایی است.  
 

 


وی در ادامه تصریح کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه به ویژه کارگران صنعت ساختمان که کار بسیار سختی را به عهده دارند نسبت به آموزش و سنجش آنها اقدام کرده و گواهینامه مهارت نیز برای آن‌ها صادر می‌کند.  

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران خاطر نشان کرد: کارگرانی که دارای کارت مهارت بوده و آموزش‌های لازم را از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای فرا گرفته‌اند تأثیر اشتغال آن‌ها از خدمات تأمین اجتماعی از جمله دفترچه خدمات درمانی، بازنشستگی، از کار افتادگی و سایر مزایای مندرج در قانون تأمین اجتماعی از جمله حوادث، بیماری‌ها، غرامت دستمزد از کار افتادگی بازنشستگی و خدمت بهره‌مند می‌شوند.