حقه زنان داعشی برای فریب دختران /تصاویر

حقه زنان داعشی برای فریب دختران /تصاویر

مرکز گفتگوی راهبردی در آمریکا با انتشار عکس‌هایی از زنان داعشی تأکید کرد که این گروه تروریستی با انتشار این عکسها از مناطق تحت کنترل خود تلاش می کند تا زنان و دختران را از کشورهای مختلف جذب کند.
العالم: زنان داعشی در این تصاویر سعی می کنند برخلاف واقعیتها اینگونه وانمود کنند که از زندگی بسیار خوبی در کنار تروریستهای داعش برخورداند.


عکس گرفتن زنان داعشی با خودروی لوکس آلمانی


ترغیب زنان و دختران به ازدواج با عناصر داعش


آموزش نظامی زنان و یادگیری استفاده از انواع سلاح و مواد منفجره

خانواده اقصی محمود معتقد هستند که وی به 3 دختر انگلیسی برای پیوستن به داعش کمک کرده است