حقوق میلیاردی کارمند ایرانی اوپک از بیت المال

حقوق میلیاردی کارمند ایرانی اوپک از بیت المال

او همزمان با بستن يك قرار‌داد صوري ساعتي در مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي وزارت نفت به عنوان كارمند ساعتي و قرار‌دادي و بدون حضور در ايران و مؤسسه مطالعات انرژي از طرف وزارت نفت به مأموريت اوپك فرستاده مي‌شود.

پرتال خبری واکنش:دكتر «ح.ح» بورسيه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه كارديف انگلستان بود كه پس از فارغ‌التحصيلي بدون حتي يك روز بازگشت به ايران و حضور در محل كار خود به دانشگاه Bournemouth University منتقل مي‌شود. ايشان همزمان با بستن يك قرار‌داد صوري ساعتي در مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي وزارت نفت به عنوان كارمند ساعتي و قرار‌دادي و بدون حضور در ايران و مؤسسه مطالعات انرژي از طرف وزارت نفت به مأموريت اوپك فرستاده مي‌شود تا در دبيرخانه اوپك به عنوان كارمند رسمي وزارت نفت ايران مأمور و مشغول كار شود و در حال حاضر نيز همزمان در دانشگاه بورنموث انگلستان و با هزينه وزارت نفت در دبيرخانه اوپك در وين اتريش مشغول و مسئول بخش آمار مي‌باشد. ضمناً با هزينه سالانه چند ميلياردي كه توسط وزارت نفت و مؤسسه مطالعات انرژي پرداخت مي‌شود، مجله‌اي به عنوان انرژي و آمار منتشر مي‌كند كه در آن با هزينه تحميلي چند ميلياردي به مؤسسه انرژي و از جيب وزارت نفت براي مديران نيازمند به كارهاي علمي سفارشي مقاله چاپ مي‌كند تا ارتقاي سالانه بگيرند.

 

حال چند سؤال؟

1-  چرا بانك مركزي پيگير بازگشت ايشان به ايران و محل كارش نيست؟

2 – چرا مؤسسه مطالعات انرژي به رغم دانستن اينكه ايشان بورسيه بانك مركزي است با ايشان قرار‌داد بسته است، بدون حضور در محل كار؟

3- نحوه مأموريت ايشان از طرف وزارت نفت و امور اوپك به وين به عنوان كارمند رسمي چگونه است، به رغم آنكه امور اوپك و وزارت نفت مي‌داند ايشان بورسيه بانك مركزي بوده است.

4- اصرار رئيس مؤسسه براي هيئت علمي كردن ايشان در مؤسسه مطالعات به رغم اينكه مي‌داند تابعيت انگليس را داشته و هيچ‌گاه به ايران باز نخواهد گشت، چيست؟